Kontinuitet društva

Srpsko društvo za mehaniku ima utemeljenje svog nastanka, postojanja, tradicije, rada i u kontinuitetu je stvarni, pravno valjani i jedini naslednik i vlasnik ukupno ostvarenih dostignuća, sadržaja rada, nepokretne i pokretne imovine i drugih vrednosti i to: Jugoslovenskog društva za mehaniku, osnovanog 13. februara 1954. godine, i Društva za mehaniku Srbije, osnovanog 15.maja 1968.g. u Beogradu (istorijat).

Dokumenta društva

  Statut SDM
  Vanredna skupština SDM ( 28.6.2006) Zapisnik
  Skupština Srpskog društva za mehaniku